Svimmelhet - nær-besvimelse 

 
En vanlig form for svimmelhet er den du kan få når du holder på å besvime. Du kan føle at du blir lett i hodet, at det svartner for øynene og du mister kraften i bena. Hvis du setter deg ned eller legger deg, forsvinner svimmelheten raskt.
Av Frederik Goplen, Nasjonalt kompetansesenter for vestibulære sykdommer, Haukeland universitetssjukehus
 
Denne typen svimmelhet skyldes at det kommer for lite blod til hjernen, hvilket kan være helt normalt dersom du sitter en stund på huk og reiser deg raskt opp, men dersom du opplever dette uten at du vet årsaken, bør du rådføre deg med lege.

Eldre og personer som bruker blodtrykksmedisiner i kombinasjon med andre medisiner er særlig utsatt, men også unge mennesker med tendens til lavt blodtrykk.

Er du i tvil om du har denne typen svimmelhet, kan du spørre deg selv i hvilke situasjoner du blir svimmel? Er det kun når du står eller går? Hjelper det alltid hvis du setter eller legger deg? I så fall er det sannsynlig at du har en følelse av å besvime.

Et annet ord for denne typen svimmelhet er ortostatisme. Du kan lese mer om dette her.

 Kategoriar

 Relevante einingar

 Relevante diagnosarPublisert 13.05.2010 13:41 | Endret 25.06.2010 13:30 
Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram