Endokardittprofylakse 

Enkelte medfødte hjertefeil øker risikoen for å pådra seg betennelse (infeksjon) i hjertet. Det er derfor nødvendig at pasienter med slike hjertefeil bruker antibiotika i situasjoner der det er øket sjanse for at bakterier kommer inn i blodet og kan forårsake infeksjon i hjertet.
Av Asle Hirts, Barneklinikken, Haukeland universitetssjukehus
 
Hvem?
Alle pasienter med medfødt hjertefeil skal vite om de tilhører gruppen som trenger endokardittprofylakse og skal være utstyrt med et skriv eller kort som de kan vise frem i situasjoner der det kan være aktuelt å gi endokardittprofylakse.

Hva er endokardittprofylakse?
Endokardittprofylakse består i å gi bakteriedrepende medisiner (antibiotika) et par timer før og etter situasjoner som øker risikoen for at bakterier kan komme inn i blodet.

Hvilke situasjoner krever endokardittprofylakse?

Tannlegebehandling. Ved mer omfattende tannlegebehandling slik som tanntrekking og rotfylling er det nødvendig med endokardittprofylakse. Vanlig sjekk og boring krever ikke endokardittprofylakse.

Kirurgiske inngrep. Alle former for kirurgisk inngrep krever endokardittprofylakse.

Sårskader. Ved større sårskader som krever sying skal det gis endokardittprofylakse. Skrubbsår trenger ikke  endokardittprofylakse.

Piercing/tatovering. Dette frarådes på det sterkeste da det ikke alltid kan garanteres at utstyr som brukes er 100% rent. En eventuell infeksjon i hjertet kan få svært alvorlige konsekvenser og være uopprettelig.

Hull i ørene. Selv om også dette medfører fare for at bakterier kommer inn i blodet er det vanskelig å nekte jenter å få hull i ørene. Det må da gis endokardittprofylakse.


Publisert 07.06.2010 23:10 | Endret 08.06.2010 00:20 
Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram