Styret i Helse Bergen 

 Styret i Helse Bergen

Sjå bilete av 
styremedlemane på
vår FlickR-side
 

Styreleiar: Ranveig Frøiland, Fjell
Nestleiar: Signy Midtbø Riisnes

Styremedlemar:
Anne-Margrete Bollmann
Sveinung Hole
Bjørn Østbø
Ivar Eriksen
Brita Ommedal Tarberg, Spesialsjukepleiar
Bente Pilskog, Hjelpepleiar
Arvid Langeland, Sjukepleiar
Jana Midelfart Hoff, Overlege dr.med.

Vararepresentantar:
Irene Hopsdal, Hjelpepleiar
Marianne Sæhle, Psykiatrisk sjukepleiar
Bjarte Bønes Bruntveit, Psykologspesialist
Preben Foster Andersen, Spesialfysioterapeut
Vivian Torvund Danielsen, IT-konsulent
Terje Kristian Halleland, Fritidsleiar

 Saker til styremøte: 16. juni 2014

Kommande styremøte - Webdel for å liste ut sider i portalen basert på kanal, innholdstype etc  Kommande styremøte

Arkiv styredokument - Dette systembiblioteket ble opprettet ved hjelp av publiseringsfunksjonen for å lagre dokumenter som brukes på sider i dette området.  Arkiv styredokument

Det finnes ingen elementer som kan vises i denne visningen av dokumentbiblioteket "Dokumenter".

Relaterte snarveger - Brukes til å vise koblinger på websiden som kan grupperes og tilordnes en stil, og som kan organiseres ved å dras og slippes  Relaterte snarveger

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram