Styret i Helse Bergen 

 Saker til styremøte: 26. mars 2014

 Styret i Helse Bergen

Sjå bilete av 
styremedlemane på
vår FlickR-side
 

Styreleiar: Ranveig Frøiland, Fjell
Nestleiar: Signy Midtbø Riisnes

Styremedlemar:
Anne-Margrete Bollmann
Sveinung Hole
Bjørn Østbø
Ivar Eriksen

Representantar valt av og blant våre tilsette:
Brita Ommedal Tarberg, Spesialsjukepleiar
Bente Pilskog, Hjelpepleiar
Arvid Langeland, Sjukepleiar
Jana Midelfart Hoff, Overlege dr.med.

Vararepresentantar:
Irene Hopsdal, Hjelpepleiar
Marianne Sæhle, Psykiatrisk sjukepleiar
Bjarte Bønes Bruntveit, Psykologspesialist
Preben Foster Andersen, Spesialfysioterapeut
Vivian Torvund Danielsen, IT-konsulent
Terje Kristian Halleland, Fritidsleiar

Kommande styremøte - Webdel for å liste ut sider i portalen basert på kanal, innholdstype etc  Kommande styremøte

Arkiv styredokument - Dette systembiblioteket ble opprettet ved hjelp av publiseringsfunksjonen for å lagre dokumenter som brukes på sider i dette området.  Arkiv styredokument

Mappe: 2008-12-08 2008-12-08
Mappe: 2008-11-25 2008-11-25
Mappe: 2008-10-30 2008-10-30
Mappe: 2008-09-25 2008-09-25
Mappe: 2008-08-19 2008-08-19
Mappe: 2008-06-13 2008-06-13
Mappe: 2008-04-21 2008-04-21
Mappe: 2008-03-13 2008-03-13
Mappe: 2008-02-13 2008-02-13
Mappe: 2008-01-17 2008-01-17

Relaterte snarveger - Brukes til å vise koblinger på websiden som kan grupperes og tilordnes en stil, og som kan organiseres ved å dras og slippes  Relaterte snarveger

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Jonas Liesvei 65, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram