Nasjonale tenester i spesialhelsetjenesta 

 
 
Nasjonal behandlingsteneste

Fleirregional behandlingsteneste 


Nasjonal kompetanseteneste


Regionale kompetansesenter


Publisert 14.04.2010 13:06 | Endret 06.10.2013 21:42 

 Relaterte lenker

 Fakta

Helse- og omsorgsdepartementet fattar vedtak om etablering og avvikling av landsfunksjonar og nasjonale medisinske kompetansesenter og ved kva regionale helseføretak desse skal vere lokalisert. Årsaka er å sikre god ressursutnytting, høg kvalitet på behandlingstilbodet blant anna ved å sikre eit tilstrekkeleg pasientgrunnlag og ei rimeleg geografisk fordeling av landsfunksjonar og nasjonale medisinske kompetansesenter.

Dei regionale helseføretaka inngår eit samarbeid om lokalisering av fleirregionale funksjonar, samt å etablere nødvendige avtalar om kostnadsdeling eller kjøp av tenester.

Dei regionale helseføretaka kan sjølv etablere og avvikle regionale funksjonar og kompetansesenter.

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram