Brannskadegrad 

 
Vurdering av brannskadegrad
 

1.grads skade
Tørt raudt smerte, ingen blemmer.

2. grads skade
Fuktig smertefullt og blemmer. Kappilærfylling avgjer om det er overflatisk eller djup 2. grad.

3.grads skade
Tørt, ingen smerter, læraktig, inga kapillær-fylling. Huda lar seg ikkje ekspandere.

 

Lagvis framstilling av kva som blir berørt ved ulike grader av brannskade.

 

 

 

Overhud -epidermis: Forhornede celler (keratin), basalceller som deler seg.

 

Lærhud –dermis: Nerver, blodårer, svette-og talgkjertler.

 

Underhud –subcutantvev:
Fett, bindevev.

 

Muskel

 

 

 

 

 

Kilde: Utdrag fra Initialbehandling av store brannskader

 

 

 

 

Utarbeidet av Overlege, dr. philos Anne Berit Guttormsen. Overlege, professor Henning Onarheim. Overlege, Bjørn Erik Rosenberg. Overlege Einar Eriksen og Lege PhD Svein Arthur Jensen, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland Universitetssykehus og 2Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen. Plastikkirurgisk avdeling og Brannskadeavsnittet, Kirurgisk klinikk. Haukeland Universitetssykehus, september 2008.

 

 


Publisert 15.12.2011 10:30 | Endret 15.12.2011 10:30 
Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram