Cochleaimplantat Oppfølging - 11. september 2014 

 
 

Kurset er for pasientar som har gjennomført operasjon med Cochleaimplantat v/Haukeland og en nærperson.

Målsetning

  • Gjennom fagkunnskap og brukarerfaringar skape tryggleik og realistiske forventningar
  • Bidra til hjelp til sjølvhjelp i utvikling av ny hørsel etter operasjonen
  • Treffe tidligare CI opererte og høre deira erfaringar
  • Gjennom brukermedverknad bidra til eit godt behandlings- og opplæringstilbod for pasientar

Tid
11. september 2014 0900 - 1530

 
Påmeldingsfrist 14 dagar før kursstart.

Stad

Lærings- og meistringssenteret i Bergen, Ulriksdal Helsepark, Ulriksdal 2 (v/innkjørsel til Haraldsplass sjukehus)  

Pris
Eigenandel etter gjeldande takstar kan skrives i eigendelskortet til pasienten. Gratis ved frikort. Pårørande gratis. Enkel lunsj inkl

Påmelding sendast til
ØNH/Høresentralen
v/Magda Lothe,
Haukeland universitetssjukehus,
5021 BERGEN

Kurslokalet er tilrettelagt med teleslynge. Meld frå om behov for skrive- eller tegnspråktolk.

Læringsmetodar: Foredrag; samtale i grupper; erfaringsutveksling; dialog med fagfolk  

Reise-, kost- og overnattingsutgifter ved legetilviste kurs ved Lærings- og meistringssenteret, dekkes etter faste satser mot ein eigendel. Pårørande kan få dekket kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta. Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 05515, www.pasientreiser.no:
• Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser
• Ta kontakt med Pasientreiser etter noen dagar
• Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte

Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser.
Ta vare på kvitteringar.

 
Arrangørar
Tilbodet er utviklet i samarbeid med Haukeland universitetssjukehus, ØNH/Høresentralen, Rådgivningskontor for hørselshemmede i Bergen, Hørselshemmedes Landsforbund HLF Hordaland, Bergen Døvesenter, NAV arbeid, Hjelpemiddelsentralen, Statped Vest, Syns- og audiopedagogisk teneste i samarbeid med Lærings og mestringssenteret i Bergen. 


Publisert 05.06.2010 21:43 | Endret 12.03.2014 10:32 
Tidspunkt

Startdato: 11.09.2014 09:00 
Sluttdato: 11.09.2014 15:30 

 Arrangert av


Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram